bəxtiqara

bəxtiqara
sif. (bəzən «bəxtiqarə» şəklində işlənir). Bütün ömrü boyu talesiz, qaragün, əziyyət və məşəqqətlə yaşayan; bədbəxt, talesiz. Bu qaragözlüləri bunca sevmişəm, Vahid! Nə yaxşı olmamışam bəxtiqarə, şükr olsun! Ə. V.. <Nadirin> qəlbi sındı, əhvalı pozuldu və özünün həmişə bəxtiqara z. qalacağını anladı. B. T..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • qərəmət — I (Meğri) fikir; qayğı. – Dədə nənə həməvax öz əyalının qərəmətin çəkər II (Cəbrayıl) bəxtiqara. – Sən çox qərəmət adamsan, heş baxdın gətimir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tirənişan — f. «qara nişan (lı)» bədbəxt, bəxtiqara …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sayə — is. <fars.> 1. Kölgə. Sən bir ağacsan ki, ömründə heç kəs; Nə sayə görübdür, nə səmər səndən. Q. Z.. <Dərviş:> Ruqiyyə əvəzində duman arasında sayə görürdüm. . A. D.. Sayə salmaq – kölgə salmaq, kölgələmək. Qaşın qabağında sığallı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”